Obchodn├ę podmienky | ahooy

Obchodn├ę podmienky

─îl. I

├Üvodn├ę ustanovenia

1. Tieto obchodn├ę podmienky sa vz┼ąahuj├║ na k├║pne zmluvy uzavieran├ę na dia─żku prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu na internetovej str├ínke www.ahooy.sk (─Ćalej aj ÔÇ×Internetov├Ż obchodÔÇť), pri─Źom odoslan├şm objedn├ívky Kupuj├║ci vyjadruje, ┼że sa obozn├ímil s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami a reklama─Źn├Żmi podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

2. Obchodn├ę podmienky a reklama─Źn├ę podmienky s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy a s├║ z├ív├Ązn├ę pre obe zmluvn├ę strany k├║pnej zmluvy.

3. K├║pna zmluva sa spravuje predov┼íetk├Żm pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov (─Ćalej len ÔÇ×z├íkonÔÇť), z├íkonom ─Ź. 40/1964 Zb. ob─Źiansky z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov a t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami upravuj├║cimi podrobnosti pri ich uzatv├íran├ş a realiz├ícii.

4. K├║pnou zmluvou uzavretou na dia─żku sa rozumie zmluva, ktor├║ uzatv├íra pred├ívaj├║ci a Kupuj├║ci, ktor├Ż je spotrebite─żom, na z├ísielkov├Ż predaj tovaru a slu┼żieb v├Żlu─Źne prostredn├şctvom prostriedkov komunik├ície, najm├Ą internetu, telef├│nu a elektronickej po┼íty (─Ćalej len ÔÇ×K├║pna zmluvaÔÇť).

5. Pred├ívaj├║cim je GONEXEN, s.r.o.,  so s├şdlom Orli─Źie 777, 027 43 Ni┼żn├í, Slovensko, I─îO: 51 073 315, DI─î: 212 0584 037, z├ípis v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du ┼Żilina, Oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź. 68456/L (─Ćalej len ÔÇ×Pred├ívaj├║ciÔÇť), ktor├Ż je z├írove┼ł prev├ídzkovate─żom Internetovej str├ínky www.ahooy.sk (─Ćalej len ÔÇ×Str├ínkaÔÇť) ako aj Internetov├ęho obchodu.

6. Kontaktn├ę ├║daje Pred├ívaj├║ceho vo vz┼ąahu k Internetov├ęmu obchodu s├║:

a) kontaktn├ę telef├│nne ─Ź├şslo: (+421) 915 809 846 v pracovn├Żch d┼łoch medzi 09:00 a 16:00  hod. 

b) e-mail: ahooy@ahooy.sk

c) bankov├ę spojenie:

IBAN: SK98 0200 0000 0038 6071 8657
BIC: SUBASKBX

**Pri zad├ívan├ş ─Ź├şsla ├║─Źtu a ostatn├Żch ├║dajov dbajte na ostra┼żitos┼ą, preto┼że v pr├şpade nespr├ívneho vyplnenia V├ím tovar nebude m├┤c┼ą by┼ą n├ísledne odoslan├Ż!


7. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż pred├íva┼ą slu┼żby (─Źo zah┼Ľ┼ła komunik├íciu s Kupuj├║cim, faktur├íciu, zasielanie slu┼żby a pod.) prostredn├şctvom (s vyu┼żit├şm) Internetov├ęho obchodu.

8. Kupuj├║cim sa rozumie u┼ż├şvate─ż Str├ínky, resp. ka┼żd├Ż n├ív┼ítevn├şk Str├ínky, ktor├Ż odoslal objedn├ívku prostredn├şctvom Internetov├ęho obchodu (─Ćalej len ÔÇ×Kupuj├║ciÔÇŁ). Kupuj├║ci uzn├íva elektronick├║ komunik├íciu s Pred├ívaj├║cim predov┼íetk├Żm prostredn├şctvom Internetov├ęho obchodu, telef├│nu a e-mailovej komunik├ície.

9. Slu┼żbou je ka┼żd├Ż produkt zverejnen├Ż na Internetovom obchode.

10.  Org├ínom doh─żadu je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia (SOI), In┼ípektor├ít SOI pre ┼Żilinsk├Ż kraj (Predmestsk├í 71, 011 79 ┼Żilina 1), Odbor v├Żkonu dozoru, tel. ─Ź 041/763 21 30.

  

─îl. II

Informácie o tovare a cene

1. Farebn├ę vyobrazenie tovaru nemus├ş presne zodpoveda┼ą skuto─Źnosti, z d├┤vodu nepresnosti zobrazovac├şch jednotiek po─Ź├şta─Źa.

2. Cena tovaru uveden├í v katal├│gu Internetov├ęho obchodu je kone─Źn├í. Cena nezah┼Ľ┼ła n├íklady spojen├ę s doru─Źen├şm a prepravou tovaru alebo in├ę volite─żn├ę slu┼żby. N├íklady spojen├ę s doru─Źen├şm tovaru a n├íklady za in├ę volite─żn├ę slu┼żby s├║ uveden├ę pri vytv├íran├ş objedn├ívky a s├║ automaticky pripo─Ź├ştan├ę ku k├║pnej cene tovaru. Pred├ívaj├║ci  je platcom DPH.

3. V┼íetky akcie platia do vypredania z├ísob, pokia─ż pri konkr├ętnom v├Żrobku nie je uveden├ę inak, pr├şpadne do platnosti term├şnu akcie.

─îl. III

Objednávka tovaru

1. Kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że odoslan├şm objedn├ívky akceptuje cenu tovaru, obchodn├ę podmienky a reklama─Źn├ę podmienky Internetov├ęho obchodu.

2. Po odoslan├ş objedn├ívky bude Kupuj├║cemu, na e-mailov├║ adresu uveden├║ pri objedn├ívke tovaru, zaslan├Ż potvrdzuj├║ci email, ktor├Żm Pred├ívaj├║ci potvrd├ş zaradenie objedn├ívky na spracovanie. Na uveden├║ e-mailov├║ adresu bud├║ Kupuj├║cemu zaslan├ę v┼íetky ─Ćal┼íie inform├ície a doklady oh─żadom objedn├ívky predov┼íetk├Żm: faktura─Źn├ę ├║daje Kupuj├║ceho, adresu pre doru─Źenie tovaru, ┼ípecifik├íciu tovaru, mno┼żstvo objednan├ęho tovaru a v├Żsledn├║ cenu tovaru.

3. Pred potvrden├şm objedn├ívky bude stanoven├í celkov├í cena objednan├ęho tovaru a odhadovan├Ż term├şn dodania.

4. Pred definit├şvnym zaslan├şm objedn├ívky Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa Kupuj├║cemu vyu┼żi┼ą mo┼żnosti previes┼ą d├┤kladn├║ kontrolu celej objedn├ívky a detailne pre┼ítudova┼ą tieto obchodn├ę podmienky a reklama─Źn├ę podmienky.

─îl. IV

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. K├║pna zmluva je uzavret├í z├ív├Ązn├Żm akceptovan├şm n├ívrhu na uzavretie k├║pnej zmluvy Kupuj├║ceho Pred├ívaj├║cim vo forme:

a) e-mailovej spr├ívy Kupuj├║ceho zaslan├ęho Pred├ívaj├║cemu na ahooy@ahooy.sk,

b) Kupuj├║cim vyplnen├ęho a odoslan├ęho formul├íra na Internetovom obchode Pred├ívaj├║ceho,

c) telefonickej objedn├ívky.   

2. Z├ív├Ązn├Żm akceptovan├şm objedn├ívky je e-mailov├ę/telefonick├ę potvrdenie Pred├ívaj├║cim Kupuj├║cemu o akceptovan├ş objedn├ívky po predch├ídzaj├║com prijat├ş objedn├ívky a po overen├ş dostupnosti a term├şnu dodania tovaru po┼żadovan├ęho Kupuj├║cim ozna─Źen├ę napr├şklad ako ÔÇťpotvrdenie objedn├ívkyÔÇŁ. Automaticky vykon├ívan├ę Ozn├ímenie o prijat├ş objedn├ívky, ktor├ę kupuj├║ci obdr┼ż├ş na svoju e-mailov├║ adresu ihne─Ć po odoslan├ş jeho objedn├ívky, sa nepova┼żuje za z├ív├Ązn├ę akceptovanie objedn├ívky; toto Ozn├ímenie m├í len informat├şvny charakter za ├║─Źelom upovedomenia kupuj├║ceho o obdr┼żan├ş jeho objedn├ívky.

3. Z├ív├Ązn├ę akceptovanie objedn├ívky obsahuje ├║daje o n├ízve a ┼ípecifik├ícii tovaru, ktor├ęho predaj je predmetom k├║pnej zmluvy, ─Ćalej ├║daje o cene tovaru a/alebo in├Żch slu┼żieb, n├ízov a ├║daje o Kupuj├║com, resp. adrese, kde

m├í by┼ą tovar dodan├Ż, sp├┤sobe prepravy tovaru do dohodnut├ęho miesta doru─Źenia tovaru pre Kupuj├║ceho, ├║daje o Pred├ívaj├║com, pr├şpadne aj in├ę ├║daje.

4. K├║pnu zmluvu je mo┼żn├ę meni┼ą, ru┼íi┼ą alebo dop─║┼ła┼ą len na z├íklade vz├íjomnej dohody medzi Kupuj├║cim a Pred├ívaj├║cim, ak z├íkon alebo in├Ż v┼íeobecne z├ív├Ązn├Ż pr├ívny predpis neustanovuje inak.

5. Na e-mailov├║ adresu Kupuj├║ceho m├┤┼żu by┼ą v pr├şpade potreby zasielan├ę v┼íetky ─Ćal┼íie inform├ície oh─żadom jeho objedn├ívky.

─îl. V

Povinnosti zmluvn├Żch str├ín

Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje doda┼ą:

1. Druh a mno┼żstvo tovaru v k├║pnej cene a za platobn├Żch podmienok, ktor├ę platia v de┼ł odoslania objedn├ívky, okrem zjavn├Żch omylov, v pr├şpade v├Żraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.

2.Tovar, ktor├Ż bude vhodne zabalen├Ż, aby nedo┼ílo k jeho po┼íkodeniu po─Źas prepravy.

3. Kupuj├║cemu doklady v p├şsomnej alebo elektronickej forme potrebn├ę na jeho prevzatie a u┼ż├şvanie.

Predávajúci nezodpovedá za:

1. Oneskoren├ę dodanie tovaru zavinen├ę nespr├ívne udanou adresou prij├şmate─ża.

2. Pr├şpadn├ę nedodanie tovaru, ku ktor├ęmu do┼ílo v d├┤sledku nepredv├şdate─żn├Żch prek├í┼żok.

Kupuj├║ci sa zav├Ązuje:

1. Objednan├Ż tovar prevzia┼ą, skontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalov a v pr├şpade ak├Żchko─żvek z├ívad tieto bezodkladne ozn├ími┼ą.

2. Zaplati┼ą za tovar k├║pnu cenu vo v├Ż┼íke a v zmysle platobn├Żch podmienok platn├Żch v de┼ł odoslania objedn├ívky.

3. Nepo┼íkodzova┼ą dobr├ę obchodn├ę meno Pred├ívaj├║ceho.

─îl. VI

Odst├║penie od k├║pnej zmluvy

1. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od zmluvy bez udania d├┤vodu v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dn├ş od prevzatia tovaru. V pr├şpade, ak v r├ímci jednej objedn├ívky bol tovar dodan├Ż oddelene, lehota na odst├║penie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktor├Ż bol dodan├Ż ako posledn├Ż.

2. V s├║lade s ┬ž 7 ods. 6 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. Kupuj├║ci nem├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru uzavret├ęho v ochrannom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodu ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov a ktor├ęho ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż,

b) predaj tovaru zhotoven├ęho pod─ża osobitn├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża, tovaru vyroben├ęho na mieru alebo tovaru ur─Źen├ęho osobitne pre jedn├ęho spotrebite─ża (tovar na z├íkazku),

c) predaj tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlemu zn├ş┼żeniu akosti alebo skaze,

d) vykonanie naliehav├Żch opr├ív alebo ├║dr┼żby, o ktor├ę spotrebite─ż v├Żslovne po┼żiadal pred├ívaj├║ceho,

e) poskytovanie elektronick├ęho obsahu inak ako na hmotnom nosi─Źi, ak sa jeho poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy,

f) predaj periodickej tla─Źe s v├Żnimkou predaja na z├íklade dohody o predplatnom a predaj kn├şh nedod├ívan├Żch v ochrannom obale,

g) predaj zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovoobrazov├Żch z├íznamov, kn├şh alebo po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru pred├ívan├Żch v ochrannom obale, ak spotrebite─ż tento obal rozbalil.

3. Kupuj├║ci m├í pr├ívo po prevzat├ş tovaru v r├ímci lehoty na odst├║penie od zmluvy tovar rozbali┼ą, aby zistil vlastnosti a funk─Źnos┼ą tovaru, nem├í v┼íak pr├ívo za─Źa┼ą tovar pou┼ż├şva┼ą a po nieko─żk├Żch d┼łoch vr├íti┼ą Pred├ívaj├║cemu. Tovar pou┼żit├Ż aj v men┼íom rozsahu ako posta─Źuje na jeho odsk├║┼íanie vr├íti┼ą nemo┼żno, ak Pred├ívaj├║ci v konkr├ętnom pr├şpade nerozhodne inak; v takomto pr├şpade Kupuj├║ci zodpoved├í za zn├ş┼żenie

hodnoty tovaru, ktor├ę vzniklo v d├┤sledku tak├ęho zaobch├ídzania s tovarom, ktor├ę je nad r├ímec zaobch├ídzania potrebn├ęho na zistenie vlastnost├ş a funk─Źnosti tovaru. Vo vz├íjomnej s├║vislosti s podmienkou uvedenou v predch├ídzaj├║cej vete je mo┼żn├ę vr├íti┼ą len tovar, ktor├Ż:

a) je v p├┤vodnom stave,

b) nejav├ş zn├ímky pou┼ż├şvania a opotrebovania,

c) je nepo┼íkoden├Ż,

d) je kompletn├Ż (vr├ítane pr├şslu┼íenstva, n├ívodu at─Ć.).

4. Pr├ívo na odst├║penie od zmluvy je Kupuj├║ci povinn├Ż uplatni┼ą p├şsomnou formou v listinnej podobe alebo v elektronickej forme na e-mailov├║ adresu Pred├ívaj├║ceho, pr├şpadne odoslan├şm vyplnen├ęho formul├íra, ktor├Ż je dostupn├Ż na Internetovej str├ínke Pred├ívaj├║ceho (www.ahooy.sk). Lehota na odst├║penie od zmluvy sa pova┼żuje za zachovan├║, ak bolo ozn├ímenie o odst├║pen├ş od zmluvy odoslan├ę najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty.

5. Kupuj├║ci je povinn├Ż najnesk├┤r v lehote 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia od zmluvy zasla┼ą tovar sp├Ą┼ą na adresu Pred├ívaj├║ceho. Odpor├║─Źame, aby si Kupuj├║ci vyhotovil pre vlastn├║ potrebu k├│piu da┼łov├ęho dokladu (fakt├║ry) a tovar zaslal doporu─Źene a ako poisten├║ z├ísielku. Tovar nie je vhodn├ę zasiela┼ą dobierkou, tak├Żto tovar nebude prevzat├Ż.

6. Kupuj├║ci je povinn├Ż prilo┼żi┼ą do bal├şka da┼łov├Ż doklad (fakt├║ru), s kompletn├Żm pr├şslu┼íenstvom, dokument├íciou, obalom at─Ć. ktor├Ż mu bol doru─Źen├Ż. Lehota na vr├ítenie tovaru sa pova┼żuje za zachovan├║, ak bol tovar odovzdan├Ż na prepravu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty.

7. N├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru zn├í┼ía Kupuj├║ci. Pod─ża dostupn├Żch inform├íci├ş, je predpokladan├Ż odhad t├Żchto n├íkladov v z├ívislosti od ve─żkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkia─ż sa uskuto─Ź┼łuje vr├ítenie tovaru a od cien za ktor├ę Kupuj├║cim vybran├Ż prepravca poskytuje svoje slu┼żby vo v├Ż┼íke od 5,- EUR bez DPH.

8. Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje k├║pnu cenu vr├íti┼ą najnesk├┤r do 14 dn├ş. ├Ührada bude uskuto─Źnen├í rovnak├Żm sp├┤sobom, ak├Ż Kupuj├║ci pou┼żil pri platbe, pokia─ż nebol dohodnut├Ż in├Ż sp├┤sob platby. Platba za zak├║pen├Ż tovar bude uhraden├í a┼ż po doru─Źen├ş vr├íten├ęho tovaru sp├Ą┼ą na adresu Pred├ívaj├║ceho, alebo po predlo┼żen├ş dokladu preukazuj├║ceho zaslanie tovaru sp├Ą┼ą, pod─ża toho ─Źo nastane sk├┤r. V pr├şpade neopr├ívnen├ęho odst├║penia od zmluvy bude tovar vr├íten├Ż na n├íklady Kupuj├║ceho.

9. Neprevzatie z├ísielky, ktor├║ si Kupuj├║ci objednal, nie je mo┼żn├ę pod─ża z├íkona pova┼żova┼ą za platn├ę odst├║penie od zmluvy. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo ┼żiada┼ą od Kupuj├║ceho n├íhradu v┼íetk├Żch n├íkladov, ktor├ę s├║ spojen├ę s neprevzat├şm objednanej z├ísielky. V┼íetky spory bud├║ rie┼íen├ę s├║dnou cestou, v s├║lade s pr├ívnymi predpismi platn├Żmi na ├║zem├ş Slovenskej republiky. T├Żm nie je dotknut├ę pr├ívo Pred├ívaj├║ceho na zmluvn├║ pokutu.

10. V pr├şpade, ak Kupuj├║ci nespln├ş niektor├║ zo svojich vy┼í┼íie uveden├Żch povinnost├ş pod─ża t├Żchto obchodn├Żch podmienok, odst├║penie od zmluvy nie je platn├ę a ├║─Źinn├ę a Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą v┼íetky preuk├ízate─żn├ę platby pod─ża t├Żchto obchodn├Żch podmienok Kupuj├║cemu a z├írove┼ł m├í n├írok na ├║hradu n├íkladov spojen├Żch s odoslan├şm tovaru nasp├Ą┼ą Kupuj├║cemu.

─îl. VII

Stornovanie objednávky

1. Kupuj├║ci m├┤┼że stornova┼ą objedn├ívku, ktor├í e┼íte nebola vybaven├í najnesk├┤r v de┼ł odoslania objedn├ívky, zaslan├şm ┼żiadosti na adresu ahooy@ahooy.sk alebo telefonicky. Za storno objedn├ívky pod─ża predch├ídzaj├║cej vety si pred├ívaj├║ci ne├║─Źtuje ┼żiadne poplatky. V pr├şpade uhradenej k├║pnej ceny Pred├ívaj├║ci vr├íti Kupuj├║cemu zaplaten├║ k├║pnu cenu v lehote 14 dn├ş bezhotovostn├Żm prevodom na ├║─Źet, z ktor├ęho bola uskuto─Źnen├í ├║hrada k├║pnej ceny.   

2. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo stornova┼ą objedn├ívku z d├┤vodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovan├ş objedn├ívky bude Pred├ívaj├║ci Kupuj├║ceho bezodkladne informova┼ą telefonicky alebo e-mailom. V pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci uhradil k├║pnu cenu alebo jej ─Źas┼ą, t├íto mu bude vr├íten├í do 14 dn├ş bezhotovostn├Żm prevodom na ├║─Źet, z ktor├ęho bola uskuto─Źnen├í ├║hrada k├║pnej ceny.

─îl. VIII

Platobn├ę podmienky

1. Internetov├Ż obchod pon├║ka nasledovn├ę mo┼żnosti platby:

a) Dobierka ÔÇô Naj─Źastej┼í├ş sp├┤sob platby, kedy Kupuj├║ci uhr├ídza objedn├ívku priamo kuri├ęrovi.

b) Prevodom/vkladom na bankov├Ż ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho ÔÇô Platba prostredn├şctvom vkladu/prevodu na bankov├Ż ├║─Źet Pred├ívaj├║ceho, ako variabiln├Ż symbol sl├║┼żi ─Ź├şslo objedn├ívky.

c) Platba prostredn├şctvom platobnej br├íny GoPay ÔÇô Platba vykonan├í elektronicky prostredn├şctvom zabezpe─Źenej platobnej br├íny s mo┼żnos┼ąou platby platobn├Żmi kartami VISA, MasterCard.

2. Cena za dodanie tovaru objednan├ęho v r├ímci jednej objedn├ívky je nez├ívisl├í na po─Źte objednan├Żch kusov.

3. K├║pnu cenu nie je mo┼żn├ę uhradi┼ą ┼żiadnymi pouk├í┼żkami alebo ┼íekmi vydan├Żmi ak├Żmko─żvek pr├ívnym subjektom.

4. Da┼łov├Ż doklad (fakt├║ra) sa zasiela na e-mailov├║ adresu Kupuj├║ceho alebo bude pri doru─Źen├ş prilo┼żen├Ż v balen├ş tovaru.

5. Kupuj├║ci odoslan├şm objedn├ívky z├írove┼ł d├íva s├║hlas s elektronick├Żm zasielan├şm fakt├║r. Zasielan├ę elektronick├ę fakt├║ry s├║ vo form├íte PDF zabezpe─Źen├ę proti pozme┼łovaniu obsahu a sp─║┼łaj├║ v┼íetky n├íle┼żitosti da┼łov├ęho dokladu.

6. Tovar zost├íva do ├║pln├ęho zaplatenia a prevzatia majetkom pred├ívaj├║ceho, av┼íak nebezpe─Źenstvo ┼íkody na veci prech├ídza prevzat├şm tovaru kupuj├║cim.

─îl. IX

Dodacie podmienky

1. Dodacia lehota za─Ź├şna plyn├║┼ą d┼łom vykonania objedn├ívky v pr├şpade platby prostredn├şctvom dobierky alebo platobnej br├íny alebo d┼łom prijatia platby na bankov├Ż ├║─Źet.

2. Obvykl├í dostupnos┼ą tovaru sa m├┤┼że meni┼ą a Pred├ívaj├║ci nezaru─Źuje okam┼żit├║ dostupnos┼ą pon├║kan├ęho tovaru.

3. Ak sa nedohodlo inak, Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje doda┼ą Kupuj├║cemu tovar bezodkladne, najnesk├┤r do 30 pracovn├Żch dn├ş od vykonania objedn├ívky, ak pri tovare nebola uveden├í dlh┼íia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovan├Ż v ─Źo najkrat┼íom ─Źase. Dodanie tovaru uskuto─Ź┼łuje po─Źas pracovn├Żch dn├ş od 08:00-18:00.

4. Dodacie lehoty sa predl┼żuj├║ v pr├şpade neo─Źak├ívan├Żch, Pred├ívaj├║cim nezavinen├Żch skuto─Źnost├ş, ako napr. neo─Źak├ívan├ę z├ísahy vy┼í┼íej moci, st├ívky a ─Ćal┼íie prek├í┼żky, ktor├ę sa nedaj├║ Pred├ívaj├║cim ovplyvni┼ą.

5. Ak sa v objedn├ívke nach├ídza viacero tovarov a ─Źas┼ą z nich nie je skladom, Pred├ívaj├║ci informuje o tom Kupuj├║ceho s mo┼żnos┼ąami ─Źiasto─Źn├Żch dod├ívok. To plat├ş aj v pr├şpade, ak sa objedn├ívke nach├ídza len jeden tovar.

6. Kupuj├║ci je povinn├Ż ihne─Ć po doru─Źen├ş z├ísielky s tovarom tovar ├║plne vybali┼ą a zisti┼ą, ─Źi nie je mechanicky po┼íkoden├Ż. V pr├şpade mechanick├ęho po┼íkodenia alebo nekompletnosti z├ísielky sa zav├Ązuje bezodkladne informova┼ą Pred├ívaj├║ceho e-mailom alebo telefonicky a s dopravcom sp├şsa┼ą tzv. ┼íkodov├Ż z├ípis.

7. Kupuj├║ci je povinn├Ż poskytn├║┼ą s├║─Źinnos┼ą pre bezprobl├ęmov├ę prevzatie tovaru. Pokia─ż tak Kupuj├║ci neu─Źin├ş a tovar bude vr├íten├Ż sp├Ą┼ą na n├íklady Pred├ívaj├║ceho z d├┤vodu opakovan├ęho nezastihnutia Kupuj├║ceho, Pred├ívaj├║ci m├í vo─Źi Kupuj├║cemu n├írok na n├íhradu vzniknutej ┼íkody vo v├Ż┼íke skuto─Źn├Żch n├íkladov na pokus o ne├║spe┼ín├ę doru─Źenie tovaru. 

8. Kupuj├║ci je povinn├Ż prevzia┼ą tovar v mieste a v ─Źase, ktor├ę je Pred├ívaj├║cim alebo jeho z├ístupcom, poveren├Żm doru─Źi┼ą tovar a kupuj├║cim dohodnut├ę v k├║pnej zmluve alebo in├Żm sp├┤sobom v ─Źase pred doru─Źovan├şm tovaru.

─îl. X

Ochrana a spracovanie osobn├Żch ├║dajov

1. Pred├ívaj├║ci sprac├║va osobn├ę ├║daje Kupuj├║ceho v├Żlu─Źne za ├║─Źelom registr├ície Kupuj├║ceho v Internetovom obchode, odberu noviniek, sprac├║vania Cookies a uzavretia K├║pnej zmluvy a na plnenie svojich z├ív├Ązkov vo─Źi Kupuj├║cemu vypl├Żvaj├║cich z K├║pnej zmluvy pod─ża nov├ęho z├íkona ─Ź. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov, a to najm├Ą pri vystaven├ş fakt├║ry/da┼łov├ęho dokladu, kontaktovan├ş Kupuj├║ceho v s├║vislosti s vybavovan├şm jeho objedn├ívky, doru─Źen├şm objednan├ęho tovaru prepravnou spolo─Źnos┼ąou, vybaven├şm pr├şpadnej reklam├ície a nevyhnutnou komunik├íciou medzi stranami.

2. Pred├ívaj├║ci vyhlasuje, ┼że bude sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje v s├║lade s dobr├Żmi mravmi a bude kona┼ą sp├┤sobom, ktor├Ż neodporuje z├íkonu o ochrane osobn├Żch ├║dajov ani in├Żm v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żm pr├ívnym predpisom a ani ich nebude obch├ídza┼ą. Pred├ívaj├║ci vyhlasuje, ┼że s├║hlas dotknutej osoby si nebude vynucova┼ą, je zalo┼żen├Ż v├Żlu─Źne na dobrovo─żnosti Kupuj├║ceho.

3. Pred├ívaj├║ci sprac├║va osobn├ę ├║daje Kupuj├║ceho v rozsahu: krstn├ę meno, priezvisko, e-mailov├í adresa, faktura─Źn├í adresa/adresa dodania, PS─î a kontaktn├ę telef├│nne ─Ź├şslo.

4. Kupuj├║ci ude─żuje Pred├ívaj├║cemu tento s├║hlas so spracovan├şm na obdobie najviac 3 rokov, s v├Żnimkou pre ├║─Źely registr├ície, kde Kupuj├║ci ude─żuje s├║hlas po dobu u┼ż├şvania u┼ż├şvate─żsk├ęho ├║─Źtu, po tom maxim├ílne po dobu 3 rokov a pre ├║─Źely odberu noviniek, kde Kupuj├║ci ude─żuje s├║hlas najviac na obdobie 4 rokov. S├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov m├┤┼że Kupuj├║ci odvola┼ą kedyko─żvek p├şsomnou formou, ├║stne telefonicky alebo elektronicky. Po obdr┼żan├ş odvolania s├║hlasu so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov zabezpe─Ź├ş Pred├ívaj├║ci blokovanie a likvid├íciu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę boli predmetom sprac├║vania bez zbyto─Źn├ęho odkladu.

5. Pred├ívaj├║ci neposkytuje, nezverej┼łuje, nespr├şstup┼łuje osobn├ę ├║daje Kupuj├║ceho ┼żiadnym in├Żm subjektom, s v├Żnimkou prepravnej slu┼żby, spolo─Źnosti prev├ídzkuj├║cej platobn├║ br├ínu a banky, s ktorou je spolupr├íca nevyhnutn├í pre spr├ívne vybavenie objedn├ívky.

6. Kupuj├║ci m├┤┼że po┼żiada┼ą o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvid├íciu, v├Żmaz alebo inform├ície o svojich osobn├Żch ├║dajov alebo m├┤┼że poda┼ą n├ímietku proti sprac├║vaniu p├şsomne alebo elektronickou po┼ítou na adrese ahooy@ahooy.sk.

7. Internetov├Ż obchod vyu┼ż├şva s├║bory cookies, ktor├ę s├║ mal├ę textov├ę s├║bory, ktor├ę m├┤┼żu by┼ą do prehliada─Źa odosielan├ę pri n├ív┼íteve Internetovej str├ínky Prev├ídzkovate─ża a ukladan├ę do zariadenia (po─Ź├şta─Źa alebo do in├ęho zariadenia s pr├şstupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) Kupuj├║ceho. Cookies obvykle obsahuj├║ n├ízov Internetovej str├ínky, z ktorej poch├ídzaj├║, platnos┼ą a hodnotu. Pri ─Ćal┼íej n├ív┼íteve Internetovej str├ínky prehliada─Ź znovu na─Ź├şta s├║bory cookies a tieto inform├ície odo┼íle sp├Ą┼ą Internetovej str├ínke, ktor├í p├┤vodne cookies vytvorila. S├║bory ÔÇ×cookiesÔÇť, ktor├ę sa pou┼ż├şvaj├║ na Internetovej str├ínke, nepo┼íkodzuj├║ ┼żiadne zariadenia Kupuj├║ceho. V pr├şpade n├ív┼ítevy Internetovej str├ínky a v pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci vyjadril dobrovo─żn├Ż s├║hlas so s├║bormi cookies, pova┼żuje sa za prijatie podmienok ich pou┼ż├şvanie.

8. Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje vyu┼ż├şva┼ą s├║bory cookies v├Żlu─Źne za ├║─Źelom skvalitnenia slu┼żieb a zlep┼íova┼ą ┼ítrukt├║ru a obsah Internetovej str├ínke.

Článok XI.
Rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov prostredn├şctvom eur├│pskej platformy RSO

V pr├şpade, ┼że z├íkazn├şk nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo sa domnieva, ┼że pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva, z├íkazn├şk m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├ípravu. Ak pred├ívaj├║ci na ┼żiados┼ą z├íkazn├şka pod─ża predch├ídzaj├║cej vety odpovie zamietavo alebo na tak├║to ┼żiados┼ą neodpovie v lehote do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania z├íkazn├şkom, z├íkazn├şk m├í pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu pod─ża ustanovenia ┬ž 12 z├íkona ─Ź. 391/2015 Z. z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov. Rovnako aj n├íroky Pred├ívaj├║ceho vo─Źi Kupuj├║cemu m├┤┼żu by┼ą uplatnen├ę prostredn├şctvom eur├│pskej platformy. Pr├şslu┼ín├Żm subjektom na alternat├şvne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov s pred├ívaj├║cim je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia alebo in├í pr├şslu┼ín├í opr├ívnen├í pr├ívnick├í osoba zap├şsan├í v zozname subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov vedenom Ministerstvom hospod├írska Slovenskej republiky (zoznam je dostupn├Ż na str├ínke http://www.mhsr.sk/); z├íkazn├şk m├í pr├ívo vo─żby, na ktor├Ż z uveden├Żch subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov sa obr├íti. Z├íkazn├şk m├┤┼że na podanie n├ívrhu na alternat├şvne rie┼íenie svojho spotrebite─żsk├ęho sporu pou┼żi┼ą platformu pre rie┼íenie sporov on-line, ktor├í je dostupn├í na webovej str├ínke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

─îl. XII

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

1. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo meni┼ą a dop─║┼ła┼ą obchodn├ę podmienky a reklama─Źn├ę podmienky aj bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia Kupuj├║ceho. V pr├şpade zmeny obchodn├Żch podmienok alebo reklama─Źn├Żch podmienok, sa riadi cel├Ż proces n├íkupu prostredn├şctvom t├Żch obchodn├Żch podmienok, ktor├ę boli platn├ę v momente odoslania objedn├ívky Kupuj├║cim a tieto s├║ pr├şstupn├ę na internetovej str├ínke Pred├ívaj├║ceho.
2.Neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou obchodn├Żch podmienok je aj reklama─Źn├Ż poriadok.
3. Odoslan├şm objedn├ívky Kupuj├║ci si pre─Ź├ştal obchodn├ę podmienky ako aj reklama─Źn├ę podmienky a porozumel ich zneniu.

4. Tieto obchodn├ę podmienky vr├ítane ich neoddelite─żn├Żch s├║─Źast├ş nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą 25. m├íja 2018.
5. Tieto obchodn├ę podmienky a reklama─Źn├ę podmienky nadob├║daj├║ ├║─Źinnos┼ą vo─Źi kupuj├║cemu uzavret├şm k├║pnej zmluvy.